Market place, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. December, 1996

Snake Temple, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. December, 1996

Sleeping Buddha, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. December, 1996

Penang, Malaysia. December, 1996

Batu Caves, Kuala Lumpur, Malaysia. December, 1996

Independence Square, Kuala Lumpur, Malaysia. December, 1996

Malacca, Malaysia. December, 1996

Sultan's Palace, Johor Baru, Malaysia. December, 1996

return to China Map