XV--Summary of Attendance 1999

November 1, 1999

UNDERGRADUATE PROGRAMS - FULL-TIME

Program/Semester Level

1

2

3

4

5

6

7

8+

Total

B.Sc. (Agr.)

113

24

69

21

66

28

54

48

423

B.Sc. (Eng.)

76

74

31

108

19

84

40

93

525

B.Sc. (Tech.)

4

-

-

-

-

-

-

-

4

B.L.A.

6

14

3

20

8

21

13

23

108

B.A.Sc.

141

6

116

15

100

32

98

38

546

B.Comm

380

21

327

55

249

81

176

89

1,378

D.V.M.

101

-

103

-

99

-

97

-

400

B.A.

1,119

223

813

208

606

196

338

164

3,667

B.Sc.

974

60

754

217

497

353

422

386

3,663

B.Sc. (Env.)

112

5

94

18

80

36

54

33

432

B.Sc. (H.K.)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Associate Diploma Programs

133

37

143

22

14

-

-

-

349

Non-Degree

31

7

3

-

1

2

1

13

58

Honours Equivalency

-

-

1

-

-

-

4

4

9

General Studies

2

4

3

-

-

-

-

-

9

Total

3,192

475

2,460

684

1,739

833

1,297

892

11,572

UNDERGRADUATE PROGRAMS - PART-TIME

Program/Semester Level

1

2

3

4

5

6

7

8+

Total

B.Sc. (Agr.)

1

2

3

2

-

2

3

15

28

B.Sc. (Eng.)

2

1

6

5

1

3

3

19

40

B.Sc. (Tech.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.L.A.

-

1

-

-

-

-

2

15

18

B.A.Sc.

-

2

3

8

3

3

4

17

40

B.Comm.

6

6

22

26

17

6

11

41

135

D.V.M.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.A.

30

44

67

54

78

110

44

85

512

B.Sc.

12

10

32

35

40

51

35

106

321

B.Sc. (Env.)

2

1

2

5

2

2

3

10

27

B.Sc. (H.K.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Associate Diploma Programs

3

3

7

2

2

-

-

-

17

Non-Degree

50

17

1

-

1

1

5

34

109

Honours Equivalency

-

-

1

-

-

-

3

6

9

General Studies

44

13

4

2

-

-

-

-

63

Total

150

100

148

139

144

178

113

358

1,319

Total Undergraduate Enrolment

12,526

GRADUATE PROGRAMS

Full-Time

Part-Time

M.A.

177

9

M.B.A.

55

-

M.Eng.

7

4

M.F.A.

11

-

M.L.A.

45

-

M.M.S.

30

2

M.Sc.

713

59

M.Sc. (Aqua.)

9

-

Ph.D

422

33

D.V.Sc.

37

1

Graduate Diploma in Veterinary Medicine

6

1

Non-Degree

2

-

Total

1,514

109

Total Graduate Enrolment

1,623

TOTAL UNIVERSITY ENROLMENT

14,514