■ Tachinids of Bertha Armyworm
Couplet 6

Return to beginning of key.
Jump to Couplet 2, Couplet 3, Couplet 4, Couplet 5, Couplet 7, Couplet 8, Couplet 9.


Either: Or:
6.spaceFour katepisternal setae. 6'.spaceThree katepisternal setae.
space space
Lespesia Robineau-Desvoidy Go to Couplet 7