MCB Graduate Studies Committee

MCB Graduate Committee (2022)

 • Prof. Jaideep Mathur - Graduate Coordinator
  • Ext. 56636 - SSC 4463 (jmathur@uoguelph.ca)
 • Brianna Ball - Graduate Student, Geddes-McAlister lab (Ph.D.)
  • Ext. 58302 - SSC 4465 (ballb@uoguelph.ca)
 • Greg Higgins - Graduate Student, Allen-Vercoe lab (Ph.D)
  • Ext. 54478 - SSC 3249 (higginsg@uoguelph.ca)
 • Prof. Matthew Kimber - Graduate Faculty
  • Ext. 52568 - SSC 2254 (mkimber@uoguelph.ca)
 • Prof. Jasmin Lalonde - Graduate Faculty
  • Ext. 54706 - SSC 3460 (jlalon07@uoguelph.ca)
 • Jillian Cockwell - Graduate Program Assistant
  • Ext. 56246 - SSC 4480 (cockwelj@uoguelph.ca)
 • Prof. John Vessey - Graduate Faculty
  • Ext. 56997 - SSC 3455 (jvessey@uoguelph.ca)
 • Prof. Krassimir (Joseph) Yankulov - Graduate Faculty
  • Ext. 56466 - SSC 3245 (yankulov@uoguelph.ca)