Norman Smith | College of Arts

Norman Smith

Intoxicating Manchuria book cover
Professor
History
Email: 
nsmith06@uoguelph.ca
Phone number: 
(519) 824-4120 ex. 58012
Office: 
2017 MacKinnon Extension

Find Related People by Keyword

Education

Ph.D. University of British Columbia, 2002
M.A. University of British Columbia, 1996
B.A. University of British Columbia, 1994
 

Professional

University of Guelph, History, 2005-
University of Guelph, History / Women’s Studies, 2005-2009
Oxford University, Postdoctoral Fellow, Autumn 2004
University of Washington, Post-Doctoral Fellow, 2004
University of British Columbia, Lecturer, 2001-2004
Douglas College, Vancouver, Lecturer, 2000-2003
 

Research

modern China
Chinese women’s history
Manchuria

    areas of research for graduate supervision
modern China

 

Publications

    books

editor with Chen Shi. Tian Lin zuopin ji qi yanjiu [Tian Lin’s Writings and Research]. (Shanghai: Jiaotong daxue chubanshe, 2018).

editor, Empire and Environment in the Making of Manchuria (Vancouver: UBC Press, 2017).

for the series: Wei Manzhouguo wenxue ciliao zhengli yu yanjiu congshu [Manchukuo Literary Data Compilation and Research Collection], 33 vols., published in Chinese by Beifang wenyi chubanshe:
    editor with Qiu Xiaodan, Ke Ju, Zhu Ti zuopin ji
     [Collection of Ke Ju and Zhu Ti’s Writings
    (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017).

    editor with Xu Jianwen, Hu Di, and Li Ran, Yang Xu zuopin ji
    [Collection of Yang Xu’s Writings
    (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017).

    editor with Li Ran, Wu Ying zuopin ji
    [Collection of Wu Ying’s Writings
    (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017).

    editor with Okada Hideki and Liu Xiaoli, Lao zuojia shujian
    [Elderly Writers’ Correspondence
    (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017).

    editor with Liu Xiaoli, Ōkubo Akio, Okada Hideki, Kim Jaeyong, Li Hai’ing, and Wang Yamin
    Wei Manzhouguo wenxue yanjiu ciliao huibian  [Collection of Literary Research Materials From Bogus Manchukuo].
    (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017).

   ​Intoxicating Manchuria: Alcohol, Opium, and Culture in China's Northeast (Vancouver: UBC Press, 2012).

editor with James Flath, Beyond Suffering: Recounting War in Modern China (Vancouver: UBC Press, 2011).

Resisting Manchukuo: Chinese Women Writers and the Japanese Occupation (Vancouver: UBC Press, 2007). - also available in Chinese: Li Ran, transl, Fankang “Manzhouguo”: Wei Manzhouguo Nü ZuojiaYanjiu [Resisting “Manchukuo”: Research on the Women Writers of False Manchukuo] (Harbin: Beifang Wenyi Chubanshe, 2017).

    articles and chapters

‘Hibernate No More’: Winter, Health and the Great Outdoors in Norman Smith, ed., Empire and Environment in the Making of Manchuria. (Vancouver: UBC Press, 2017), 130-51

“Yingyu yanjiu wenxian” [English Language Research Documents] in Liu Xiaoli, Ōkubo Akio, Okada Hideki, Norman Smith, Kim Jaeyong, Li Hai’ing, and Wang Yamin, eds. Wei Manzhouguo wenxue yanjiu ciliao huibian [Collection of Literary Research Materials From Bogus Manchukuo], 371-88.

 ”Yang Xu: Yi wei yema si de xingge de zuojia” [Yang Xu: A Wild-Horse Natured Writer], Xu Jianwen, transl. in Norman Smith, Xu Jianwen, Hu Di, and Li Ran, eds. Yang Xu zuopin ji [Collection of Yang Xu’s Writings]. (Harbin: Beifang wenyi chubanshe, 2017), 1-4.

“Yi ge youzhe shengqi he xiwang de biaoji” [A Sign With Anger and Hope], Li Ran, transl. in Li Ran and Norman Smith, eds. Wu Ying zuopin ji [Collection of Wu Ying’s Writings]. (Harbin:  Beifang wenyi chubanshe, 2017), 1-3.

“Wei Man, zhen yu” [False Manchukuo, Real Melancholy] in Liu Xiaoli and Ye Zhudi, eds., Chuangshang: Dongya zhimin zhuyi yu wenxue [Trauma: East Asian Colonialism and Literature] (Shanghai: Sanlian shudian, 2017), 414-36.

“Bianjie shang, yihuo yuejie: Li Zhengzhong he Zhang Xingjuan bianxia de “youyu” zhuti” [On the Border, Or Crossing the Border: The Theme of ‘Melancholy’ in the Works of Li Zhengzhong and Zhang Xingjuan], Shenyang shifan daxue xuebao [Shenyang Normal University Journal] 3 (2017): 1-7.

The North has Mei Niang” in David Wang Der-Wei, ed. A New Literary History of Modern China. (Cambridge: Harvard University Press 2017), 506-11.

“Ri zhan shiqi Manzhou dui Zhongguo nuxing xing de guizhi: Jingdu Wu Ying he Yang Xu de”[Regulating Chinese Women's Sexuality during the Japanese Occupation of Manchuria: Intensive Reading of Wu Ying and Yang Xu ]. Posted on-line, Spring 2016. Originally published in Journal of the History of Sexuality Vol. 13, No. 1 (January 2004): 49-70. Available online.

“Yuan [Fate]," in Zaijian Mei Niang [Goodbye Mei Niang], edited by Liu Qing and Hou Jianfei (Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2014), 25-36.

“Writing Opium in Manchukuo,” in James Flath and Norman Smith, eds. Beyond Suffering: Recounting War in Modern China (Vancouver: UBC Press, 2011), 13-35. Available online.

with Ren Yuhua, “Dongbei lunxianqu suzhu de ‘nüren de beiju’: ‘Yapian’ suo chongdang de zhongyao juese” ["Venting 'Women’s Tragedy' in the Northeast Occupied Territory: The Significant Parts Played by 'Opium'”], Wenyi zhengming [Literature and Art Contend] (May 2008): 78-81. Available online.

Beyond Suffering book cover“Writing Chinese Women in Japanese-Occupied Manchuria: The Legacy of Lan Ling,” Women, Reading, Writing 2, no. 3 (Winter 2008): 13-17. Available online.

"Disguising Resistance in Manchukuo: Feminism as Anti-Colonialism in the Collected Works of Zhu Ti,” International History Review 28, no. 3 (September 2006): 515-36.

“The Difficulties of Despair: Dan Di and Chinese Cultural Production in Manchukuo,” Journal of Women’s History 18, no. 1 (March 2006): 71-100.

"‘Only Women Can Change This World Into Heaven’: Mei Niang, Male Chauvinist Society, and the Japanese Cultural Agenda in North China, 1939-1941,” Modern Asian Studies, 40, no. 1 (February 2006): 81-107.

"Pingshuo Mei Niang” [Evaluating Mei Niang], in Mei Niang jin zuo ji shujian [Mei Niang: Recent Writings and Correspondence], edited by Hou Jianfei (Beijing: Tongxin Chubanshe, 2005), 1-8. Available online.

"Opiate Addiction and the Entanglements of Imperialism and Patriarchy in Manchukuo, 1932-45,” Social History of Alcohol and Drugs 20, no. 1 (Fall 2005): 66-104. Available online.

"Disrupting Narratives: Chinese Women Writers and the Japanese Cultural Agenda in Manchuria, 1936-1945,” Modern China 3, no. 3 (July 2004): 295-325.

"Regulating Chinese Women's Sexuality During the Japanese Occupation of Manchuria: Between the Lines of Wu Ying's 'Yu' (Lust) and Yang Xu's Wo de Riji (My Diary),” Journal of the History of Sexuality,13, no. 1 (January 2004): 49-70.

"Nenjiang Nü’er” [Daughter of the Nen River], Tongzhan Yuekan [United Front Monthly] (Shenyang, China), no. 196 (2003): 18-19.

"‘I am an Ordinary Woman’: Yang Xu and the Articulation of Chinese Ideals of Womanhood in Japanese Occupied Manchuria,” Asian Journal of Women's Studies 8, no. 3 (2002): 35-54.
 

Funding

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), “Cultivating Morality in Manchukuo, 1932-1945,” 2014-20.

SSHRC, "Winter Health: Consumer Culture, Science, and Modernity in China’s Northeast," 2010-14.

SSHRC, “Addiction on the Northern Frontier: Narratives of Alcohol and Opiate Addiction in Manchuria, 1900-1950," 2006-10.
 

Awards

University of Guelph College of Arts Faculty Teaching Excellence Award, 2013.

Gourmand Wine Books Award – Best Drink History Book, Canada (English) for Intoxicating Manchuria: Alcohol, Opium, and Culture in China’s Northeast, 2013.

Canadian Women’s Studies Association 2008 Book Prize for Resisting   Manchukuo: Chinese Women Writers and the Japanese Occupation, 2009.

Relevant Files